Programi za djecu

Škola klasičnog baleta

Posted in Programi za djecu

Jedna od vrhunskih plesnih umjetnosti. Rođena i sistematizirana u Rusiji na temeljima francuske i talijanske škole klasičnog baleta. Autor ovog specijalnog osmogodišnjeg sustava obrazovanja je genijalni pedagog Agrippina Vaganova. Satovi se sastoje od vježbi istezanja, vježbi uz rukohvat i na sredini dvorane, cilj kojih je pripremiti tjelo za rad u posebnim baletnim papučicama, špicama. Satovi za djecu su usmjereni na cjelokupni razvoj tijela, koordinacije, sluha i ritma kao preduvjet za sve vrste plesova.